11 znalezionych zbiorów danych

Filtruj wyniki
 • Dane geodezyjne w ramach IIP

  Dane geodezyjne w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej zgłoszona do ewidencji GUGiKu. Usługi są przygotowane i udostępnione w tematach oraz usługach, formatach: WMS...
 • Dane administracyjne w ramach IIP

  Poniżej znajdują się linki usług sieciowych do zestawów danych wektorowych tj. granic miasta, granic dzielnic. Wykorzystując te linki można otworzyć warstwy danych...
 • Dane planistyczne w ramach IIP

  Zbiór adresów usług sieciowych z tematu Planowanie Przestrzenne.
 • Ortofotomapa

  Ortofotmapy Lublina z lat 2003-2022 w usłudze WMS oraz plikach GeoTIFF w standardzie COG (Cloud Optimized GeoTIFF). Sposób dodania GeoTIFF COG w programie QGIS. Aby dodać plik...
 • Chmura punktów

  Poniżej znajdują się linki to zestawów plików zawierających przygotowaną przy pomocy biblioteki entwine chmurę punktów. Wykorzystując te linki można otworzyć chmurę punktów np....
 • Warstwice

  Opis Zbioru Zbiór zawiera usługi sieciowe oraz pliki z warstwicami dla Miasta Lublin, na podstawie Numeryczny Modeli Terenu. Warstwice są opracowaniem własnym Referatu ds....
 • Parkingi dla hulajnóg

  Parkingi dla hulajnóg
 • Siatki kartograficzne

  Siatki podziału na arkusze dla NMT i ortofotomapy w układzie PL-1992 i PL-2000 dla Lublina
 • Strefa Płatnego Parkowania

  Dane wektorowe (geometryczne) ze strefami płatnego parkowania.
 • Numeryczny Model Terenu

  Numeryczny Model Terenu (NMT) miasta Lublin w ramach System Informacji Przestrzennej Lublin (SIPL). Dane przygotowane przez Referat ds. Systemów Geoprzestrzennych. Sposób...
 • Numeryczny Model Pokrycia Terenu

  Numeryczny Model Pokrycia Terenu (NMPT) Miasta Lublin w ramach System Informacji Przestrzennej Lublin (SIPL). Dane przygotowane przez Referat ds. Systemów Geoprzestrzennych....