Warstwice

Opis Zbioru

Zbiór zawiera usługi sieciowe oraz pliki z warstwicami dla Miasta Lublin, na podstawie Numeryczny Modeli Terenu. Warstwice są opracowaniem własnym Referatu ds. Systemów Geoprzestrzennych. Usługi i dane są częścią Systemu Informacji Przestrzennej Lublina (SIPL).

Sposób udostępnienia

  • Usługi sieciowe
    • Usługa WMS
    • Usługa WFS
  • Formaty plikowe
    • ShapeFile
    • FlatGeobuf*

Aktualność

Dane przygotowane jednorazowo, aktualizowane po uzyskaniu nowych danych wysokościowych,

Dane i zasoby

Dodatkowe informacje
Pole Wartość
Autor Urząd Miasta Lublin
Opiekun Referat ds. Systemów Geoprzestrzennych
Ostatnio zaktualizowany Lipiec 24, 2023, 12:26 (CEST)
Utworzony Czerwiec 21, 2022, 23:41 (CEST)