Zbiory danych

7 znalezionych zbiorów danych

Kategorie: Dane przestrzenne Dane aplikacyjne

Filtruj wyniki
 • Dane geodezyjne w ramach IIP

  Dane geodezyjne w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej zgłoszona do ewidencji GUGiKu. Usługa w formacie WMS.
 • Dane administracyjne w ramach IIP

  Poniżej znajdują się linki usług sieciowych do zestawów danych wektorowych tj. granic miasta, granic dzielnic. Wykorzystując te linki można otworzyć warstwy danych...
 • Chmura punktów

  Poniżej znajdują się linki to zestawów plików zawierających przygotowaną przy pomocy biblioteki entwine chmurę punktów. Wykorzystując te linki można otworzyć chmurę punktów np....
 • Dane planistyczne w ramach IIP

  Zbiór adresów usług sieciowych z tematu Planowanie Przestrzenne.
 • Ortofotomapa

  Ortofotmapy Lublina z lat 2003-2021 w usłudze WMS oraz plikach GeoTIFF w standardzie COG (Cloud Optimized GeoTIFF). Sposób dodania GeoTIFF COG w programie QGIS. Aby dodać plik...
 • Siatki kartograficzne

  Siatki podziału na arkusze dla NMT i ortofotomapy w układzie PL-1992 i PL-2000 dla Lublina
 • Strefa Płatnego Parkowania

  Dane wektorowe (geometryczne) ze strefami płatnego parkowania.
Możesz również uzyskać dostęp do tego rejestru za pomocą API (zobacz Dokumentacja API).