C.2.3 - Liczba mieszkań powstałych w ramach budownictwa społecznego, liczba mieszkań w mieszkaniowym zasobie Gminy Lublin w relacji do liczby mieszkańców

Liczba mieszkań powstałych w ramach budownictwa społecznego, liczba mieszkań w mieszkaniowym zasobie Gminy Lublin w relacji do liczby mieszkańców Uwagi: Bank Gospodarstwa Krajowego odmówił udzielenia informacji na temat innych podmiotów realizujących program społecznego budownictwa czynszowego w mieście Lublin w latach 2018–2022. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Nowy Dom” Sp. z o.o., Urzędu Miasta Lublin i Głównego Urzędu Statystyczn

Dane i zasoby

Dodatkowe informacje
Pole Wartość
Ostatnio zaktualizowany Październik 20, 2023, 10:18 (CEST)
Utworzony Październik 20, 2023, 10:18 (CEST)