Zbiory danych

5 znalezionych zbiorów danych

Formaty: WFS

Filtruj wyniki
 • Dane geodezyjne w ramach IIP

  Dane geodezyjne w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej zgłoszona do ewidencji GUGiKu. Usługi są przygotowane i udostępnione w tematach oraz usługach, formatach: WMS...
 • Dane administracyjne w ramach IIP

  Poniżej znajdują się linki usług sieciowych do zestawów danych wektorowych tj. granic miasta, granic dzielnic. Wykorzystując te linki można otworzyć warstwy danych...
 • Warstwice

  Opis Zbioru Zbiór zawiera usługi sieciowe oraz pliki z warstwicami dla Miasta Lublin, na podstawie Numeryczny Modeli Terenu. Warstwice są opracowaniem własnym Referatu ds....
 • Siatki kartograficzne

  Siatki podziału na arkusze dla NMT i ortofotomapy w układzie PL-1992 i PL-2000 dla Lublina
 • Strefa Płatnego Parkowania

  Dane wektorowe (geometryczne) ze strefami płatnego parkowania.
Możesz również uzyskać dostęp do tego rejestru za pomocą API (zobacz Dokumentacja API).