Zbiory danych

5 znalezionych zbiorów danych

Licencje: Creative Commons Attribution Formaty: WMS

Filtruj wyniki
 • Warstwice

  Opis Zbioru Zbiór zawiera usługi sieciowe oraz pliki z warstwicami dla Miasta Lublin, na podstawie Numeryczny Modeli Terenu. Warstwice są opracowaniem własnym Referatu ds....
 • Siatki kartograficzne

  Siatki podziału na arkusze dla NMT i ortofotomapy w układzie PL-1992 i PL-2000 dla Lublina
 • Strefa Płatnego Parkowania

  Dane wektorowe (geometryczne) ze strefami płatnego parkowania.
 • Numeryczny Model Terenu

  Numeryczny Model Terenu (NMT) miasta Lublin w ramach System Informacji Przestrzennej Lublin (SIPL). Dane przygotowane przez Referat ds. Systemów Geoprzestrzennych. Sposób...
 • Numeryczny Model Pokrycia Terenu

  Numeryczny Model Pokrycia Terenu (NMPT) Miasta Lublin w ramach System Informacji Przestrzennej Lublin (SIPL). Dane przygotowane przez Referat ds. Systemów Geoprzestrzennych....
Możesz również uzyskać dostęp do tego rejestru za pomocą API (zobacz Dokumentacja API).