Zasoby mieszkaniowe na 1000 mieszkańców

Zasoby mieszkaniowe na 1000 mieszkańców w latach 2015-2020

Źródło: GUS - Bank Danych Lokalnych

Dane i zasoby

Dodatkowe informacje
Pole Wartość
Źródło https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start
Ostatnio zaktualizowany Wrzesień 27, 2022, 13:00 (CEST)
Utworzony Wrzesień 27, 2022, 12:59 (CEST)