Tereny zieleni (parki spacerowo - wypoczynkowe, zieleńce, zieleń uliczna) powierzchnia

Tereny zieleni (parki spacerowo - wypoczynkowe, zieleńce, zieleń uliczna) powierzchnia w latach 2015-2021

Źródło: GUS - Bank Danych Lokalnych

Dane i zasoby

Dodatkowe informacje
Pole Wartość
Źródło https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start
Ostatnio zaktualizowany Wrzesień 27, 2022, 13:04 (CEST)
Utworzony Wrzesień 27, 2022, 13:03 (CEST)