Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w latach 2015-2021

Źródło: GUS - Bank Danych Lokalnych

Dane i zasoby

Dodatkowe informacje
Pole Wartość
Źródło https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start
Ostatnio zaktualizowany Wrzesień 27, 2022, 12:54 (CEST)
Utworzony Wrzesień 27, 2022, 12:54 (CEST)