Program Pomoc Miasta Lublin w zakresie dożywiania na lata 2014–2020

Uchwała nr 960/XXXVII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 stycznia 2014 r.

Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych. Program jest elementem polityki społecznej Miasta Lublin w zakresie:

a. poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;

b. poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;

c. kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

  • Tabela. Wskaźniki monitorujące realizację celów Programu Pomoc Miasta Lublin w zakresie dożywiania na lata 2014–2020
  • Uwagi: stan na 31.12 danego roku

Dane i zasoby

Dodatkowe informacje
Pole Wartość
Źródło Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Ostatnio zaktualizowany Grudzień 6, 2021, 14:27 (CET)
Utworzony Listopad 10, 2021, 10:37 (CET)