Program Polityki Zdrowotnej Gminy Lublin na lata 2019–2021 w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych w Lublinie „Jedz z głową”

Uchwała nr 230/VI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Celem Programu jest poprawa stanu odżywiania się i zmniejszenie w latach 2019-2021 wskaźnika BMI o co najmniej 2 punkty u 25% dzieci uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych w Lublinie. Wśród celów szczegółowych wymienia się:

a. diagnozę potrzeb zdrowotnych badanej populacji dzieci uczęszczających do klas I szkół podstawowych na terenie Lublina na podstawie wyników pomiarów antropometrycznych;

b. wdrożenie do Programu każdego roku min. 60% uczniów klasy I szkół podstawowych w Lublinie;

c. realizację działań edukacyjnych w ramach Programu każdego roku u min. 50% rodziców uczniów klas I szkół podstawowych;

d. zwiększenie wiedzy u co najmniej 30% uczniów klas I szkół podstawowych, ich rodziców/opiekunów oraz nauczycieli i pracowników kuchni/stołówek w zakresie znaczenia zdrowego odżywiania dla zdrowia całego organizmu w latach;

e. zwiększenie wiedzy u co najmniej 75% pracowników przygotowujących posiłki dla uczniów poprzez objęcie ich edukacją;

f. obniżenie wartości wskaźnika BMI o 2 punkty na zakończenie Programu w stosunku do wyników na początku Programu u 25% populacji uczniów objętej programem.

  • Tabela. Wskaźniki monitorujące realizację celów Programu Polityki Zdrowotnej Gminy Lublin na lata 2019–2021 w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych w Lublinie „Jedz z głową”
  • Uwagi: stan na 31.12 danego roku

Dane i zasoby

Dodatkowe informacje
Pole Wartość
Źródło Wydział Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin
Ostatnio zaktualizowany Grudzień 6, 2021, 14:28 (CET)
Utworzony Listopad 10, 2021, 10:34 (CET)