Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców miasta Lublin na lata 2016–2020

Uchwała nr 348/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 r.

Celem Programu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym godne funkcjonowanie we wszystkich sferach życia. Obejmuje swoim zasięgiem osoby o różnych rodzajach niepełnosprawności i ma zapewnić im różnorodne wsparcie poprzez:

a. udostępnienie przestrzeni publicznej oraz informacji;

b. stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia;

c. podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej;

d. integrację społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;

e. wspieranie działań w ramach rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

  • Komórka organizacyjna wiodąca: Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin.
  • Tabela. Wskaźniki monitorujące realizację celów Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców miasta Lublin na lata 2016–2020
  • Uwagi: stan na 31.12 danego roku

Dane i zasoby

Dodatkowe informacje
Pole Wartość
Źródło Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin
Ostatnio zaktualizowany Grudzień 6, 2021, 14:31 (CET)
Utworzony Listopad 9, 2021, 14:45 (CET)