Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Lublin i gmin sąsiadujących, z którymi Gmina Lublin zawarła porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego

Uchwała nr 674/XXVII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 17 stycznia 2013 r.

Celem Planu jest organizacja w latach 2013-2030 przewozów o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Miasta Lublin i gmin sąsiednich (z którymi władze Lublina – jako organizator transportu – podpisały porozumienia w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu (uwzględnia się znaczenie mobilności dla rozwoju społeczno-gospodarczego i przeciwdziała negatywnym następstwom niekontrolowanego rozwoju motoryzacji indywidualnej). Wizja transportu publicznego, zakłada funkcjonowanie oraz rozwój nowoczesnego i proekologicznego przewozu zbiorowego, spełniającego oczekiwania pasażerów i tworzącego w ten sposób realną alternatywę dla podróży realizowanych własnym samochodem osobowym.

  • Tabela. Wskaźniki monitorujące realizację celów Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Lublin i gmin sąsiadujących, z którymi Gmina Lublin zawarła porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
  • Uwagi: stan na 31.12 danego roku

Dane i zasoby

Dodatkowe informacje
Pole Wartość
Źródło Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
Ostatnio zaktualizowany Grudzień 6, 2021, 14:33 (CET)
Utworzony Listopad 9, 2021, 14:25 (CET)