Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Lublin

Uchwała nr 360/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 r.

Plan określa katalog działań i środków, które włączają Lublin w realizację polityki klimatyczno-energetycznej UE, w efekcie mają one przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej w budynkach, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia ilości energii produkowanej w odnawialnych źródłach energii, rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej i niskoemisyjnego transportu, rozwoju ciepła systemowego oraz informacji i edukacji na rzecz gospodarki niskoemisyjnej. Uchwałą nr 744/XXX/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 18 maja 2017 r. została przyjęta Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin, zaś uchwałą nr 578/XVII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2020 r. przyjęta została II Aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin

  • Tabela. Wskaźniki monitorujące realizację celów Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Lublin
  • Uwagi: stan na 31.12 danego roku

Dane i zasoby

Dodatkowe informacje
Pole Wartość
Źródło Biuro Zarządzania Energią Urzędu Miasta Lublin
Ostatnio zaktualizowany Grudzień 6, 2021, 14:35 (CET)
Utworzony Listopad 9, 2021, 14:21 (CET)