Plan Adaptacji do zmian klimatu Miasta Lublin do roku 2030

Uchwała nr 322/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 r.

Celem Planu jest wzmocnienie odporności miasta na skutki obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu. Jest to dokument o znaczeniu strategicznym, stanowiący podstawę do podejmowania przez władze miasta decyzji uwzględniających ryzyka związane z zagrożeniami klimatycznymi. Plan powstał w ramach projektu Ministerstwa Środowiska realizowanego we współpracy z 44 polskimi miastami.

  • Tabela. Wskaźniki monitorujące realizację celów Planu Adaptacji do zmian klimatu Miasta Lublin do roku 2030
  • Uwagi: stan na 31.12 danego roku

Dane i zasoby

Dodatkowe informacje
Pole Wartość
Źródło Biuro Rewitalizacji i Klimatu Urzędu Miasta Lublin
Ostatnio zaktualizowany Grudzień 6, 2021, 14:36 (CET)
Utworzony Listopad 9, 2021, 14:17 (CET)