Program polityki zdrowotnej Gminy Lublin na lata 2018–2020 w przedmiocie opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych w stanach terminalnych choroby

Uchwała nr 1130/XLIV/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 24 maja 2018 r.

Celem Programu jest poprawa jakości życia chorych cierpiących na choroby przewlekłe lub znajdujących się w stanie terminalnym i zmniejszenie o co najmniej 1 punkt odczuwalnego dyskomfortu bólowego w skali bólu NRS. Cele szczegółowe Programu, to:

a. poprawa dostępności do fachowego wsparcia dla rodzin osób objętych opieką paliatywną, zarówno w okresie choroby jak i osierocenia;

b. redukcja bólu i innych objawów somatycznych oraz ich uśmierzanie w trakcie opieki paliatywnej;

c. zmniejszenie do poziomu akceptowalnego przez pacjenta dolegliwości;

d. zwiększenie skuteczności opieki poprzez złagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych;

e. zwiększenie o 10% dostępności do bezpłatnych świadczeń opiekuńczych dla pacjentów;

f. wzrost świadomości pacjentów paliatywnych na temat leczenia objawowego, w tym leczenia bólu, poprzez działania edukacyjne w ramach Programu;

g. poszerzenie wiedzy personelu medycznego w zakresie opieki długoterminowej oraz paliatywno-hospicyjnej poprzez działania edukacyjne.

  • Tabela. Wskaźniki monitorujące realizację celów Programu polityki zdrowotnej Gminy Lublin na lata 2018–2020 w przedmiocie opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych w stanach terminalnych choroby
  • Uwagi: stan na 31.12 danego roku

Dane i zasoby

Dodatkowe informacje
Pole Wartość
Źródło Wydział Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin
Ostatnio zaktualizowany Grudzień 6, 2021, 14:28 (CET)
Utworzony Listopad 9, 2021, 15:08 (CET)