Nowe budynki mieszkalne na 1 000 ludności

Nowe budynki mieszkalne na 1 000 ludności w latach 2015-2021

Źródło: GUS - Bank Danych Lokalnych

Dane i zasoby

Dodatkowe informacje
Pole Wartość
Źródło https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start
Ostatnio zaktualizowany Wrzesień 27, 2022, 12:32 (CEST)
Utworzony Wrzesień 27, 2022, 12:32 (CEST)