D.1.2 - Liczba uczestników wybranych wydarzeń kulturalnych oraz imprez artystyczno-rozrywkowych ogółem i w relacji do liczby mieszkańców

Liczba uczestników wybranych wydarzeń kulturalnych oraz imprez artystyczno-rozrywkowych ogółem i w relacji do liczby mieszkańców Uwagi: w 2020 r. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne odbyły się w formule online (brak danych nt. liczby uczestników). Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Lublin i Głównego Urzędu Statystycznego.

Dane i zasoby

Dodatkowe informacje
Pole Wartość
Ostatnio zaktualizowany Październik 6, 2023, 14:58 (CEST)
Utworzony Październik 6, 2023, 14:57 (CEST)