C.2.2 - Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego

Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Lublin i Głównego Urzędu Statystycznego.

Dane i zasoby

Dodatkowe informacje
Pole Wartość
Ostatnio zaktualizowany Październik 20, 2023, 10:21 (CEST)
Utworzony Październik 20, 2023, 10:21 (CEST)