C.1.6 - Liczba cudzoziemców zameldowanych oraz liczba cudzoziemców pracujących w Lublinie na 1 tys. mieszkańców

Liczba cudzoziemców zameldowanych oraz liczba cudzoziemców pracujących w Lublinie na 1 tys. mieszkańców Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Lublin, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Dane i zasoby

Dodatkowe informacje
Pole Wartość
Ostatnio zaktualizowany Październik 20, 2023, 10:28 (CEST)
Utworzony Październik 20, 2023, 10:28 (CEST)