Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lublinie na lata 2016–2020

Uchwała nr 346/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 r.

Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ochrona ofiar i świadków przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy. Program określa szczegółowe zadania do realizowania, ukierunkowane na:

a. rozwój systemu przeciwdziałania przemocy oraz współpracy międzyinstytucjonalnej;

b. zapewnienie dostępności pomocy osobom i rodzinom z problemem przemocy domowej;

c. kształtowanie świadomości społecznej w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie;

d. edukację i profilaktykę mieszkańców Lublina.

-Tabela. Wskaźniki monitorujące realizację celów Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lublinie na lata 2016–2020 - Uwagi: stan na 31.12 danego roku

Dane i zasoby

Dodatkowe informacje
Pole Wartość
Źródło Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Ostatnio zaktualizowany Grudzień 6, 2021, 14:37 (CET)
Utworzony Listopad 9, 2021, 14:13 (CET)