Telefony UM - ULICE
Ulice
status 
cecha 
nazwa1 
podstawa 
podstawa_nr 
podstawa_data 
 
Schowaj formularz wyboru
Znaleziono: 1420
<<1... 52 53 54 55 56[57] z 57
status nazwa z uchwały cecha nazwa1 nazwa2 teryt ksat nazwa_ksat nazwa_geo uwagi podstawa podstawa_nr ↓ podstawa_data
Nie istnieje - al. Manifestu Lipcowego - - - - - zmiana 1991 na Muzyczna Uchwała MRN X/25/79 20/4/1979
Nie istnieje - plac Bieruta Bolesława - - - - zlikwidowana 1989 Uchwała MRN XII/29/79 18/7/1979
Nie istnieje - ul. Kaskadowa - - - - - zlikwidowana XXII/58/81 z 10.12.1981 7c-8c-8d, obecnie Armii Krajowej Uchwała MRN XVII/45/80 1980/12/12
Nie istnieje - - Kniewskiego Władysława - - - - zmieniona w 1991 na Kustronia Uchwała MRN XXII/65/1972 28/3/1972
Nie istnieje - - Hibnera Władysława - - - - - Uchwała MRN XXIII/65/72 28/3/1972
Nie istnieje - - Lelewela Joachima - - - - zlikwidowana 3f 4f Uchwała MRN XXIII/65/72 28/3/1972
Nie istnieje - - Lenina Włodzimierza Ilicza - - - - zmiana 1991 na Mieczysława Smorawińskiego Uchwała MRN XXIII/65/72 28/3/1972
Nie istnieje - pl. Frontowej Szkoły Oficerów Nr 2 - - - - - zlikwidowana 1991 5e Uchwała MRN XXXII/89/83 26/9/1983
Istnieje - ul. Wiejska - 24048 66394 WIEJSKA WIEJSKA - Dziennik Zarz. Miasta Lublina ZARZ.M.LUBLINA 1934/07/25
Istnieje - ul. Fabryczna - 4863 65684 FABRYCZNA FABRYCZNA przywrócona XIV/120/91 z 25/4/1991 Dziennik Zarz. Miasta Lublina ZARZ.M.LUBLINA 1930/12/04
Istnieje - ul. Jezuicka - 7542 65799 JEZUICKA JEZUICKA wzmianka kalendarz 1876 Dziennik Zarz. Miasta Lublina ZARZ.M.LUBLINA 1934/07/25
Istnieje - ul. Misjonarska - 13028 65964 MISJONARSKA MISJONARSKA przywrócona RM IX/75/90 z 20/12/1990 Dziennik Zarz. Miasta Lublina ZARZ.M.LUBLINA 1934/07/25
Istnieje - ul. Bramowa - 2026 65567 BRAMOWA BRAMOWA wzmianka 1865,kalendarz 1876 Dziennik Zarz. Miasta Lublina ZARZ.M.LUBLINA 1934/07/25
Istnieje - ul. Probostwo - 17492 17333 PROBOSTWO PROBOSTWO wzmianka kalendarz 1876 Dziennik Zarz. Miasta Lublina ZARZ.M.LUBLINA 1934/07/25
Istnieje - ul. Kamienna - 7879 17790 KAMIENNA KAMIENNA - Dziennik Zarz. Miasta Lublina ZARZ.M.LUBLINA 1930/12/31
Istnieje - ul. Karmelicka - 8061 65811 KARMELICKA KARMELICKA d. Kliniczna, przywrócona IX/75/90 z dnia 20/12/1990 Dziennik Zarz. Miasta Lublina ZARZ.M.LUBLINA 1934/07/25
Istnieje - ul. Magdaleny św. 11895 66520 ŚW. MAGDALENY MAGDALENY dodano św. RM XI/120/1991 Dziennik Zarz. Miasta Lublina ZARZ.M.LUBLINA 1934/07/25
Istnieje - ul. Ewangelicka - 4847 65683 EWANGELICKA EWANGELICKA przywrócona IX/74/90 z 20.12.1990, poprzednio Ludwika Waryńskiego Dziennik Zarz. Miasta Lublina ZARZ.M.LUBLINA 1934/07/25
Istnieje - ul. Czwartaków - 3496 38604 CZWARTAKÓW CZWARTAKÓW - Uchwała Zarządu m.Lublina zarządzenie 1935 -
Istnieje - ul. Krótka - 10009 38573 KRÓTKA KRÓTKA - Uchwała Zarządu m.Lublina Zarządzenie 36/1922 1922/ /
<<1... 52 53 54 55 56[57] z 57 | CSV | XML