Telefony UM - BIP API

API BIP Urzędu Miasta Lublin

http://bip.lublin.eu/api-json/{kategoria}/{podkategoria}/{start}/{ilosc}/

start - pierwszy element, numerowane od 1,

ilosc - ilosc rekordów do pobrania, maksymalnie 100,

Kategorie i podkategorie

 • rrm - Radni Rady Miasta
  • 6 - kadencja VI
  • 7 - kadencja VII
 • rm - Dokumenty Rady Miasta
  • 7uchwaly - uchwały
  • 7projekty - projekty uchwał
  • 7protokoły - protokoły sesji
  • 7porzadki - porządki sesji
  • 7stanowiska - stanowiska
  • 7kprotokoly - protokoły posiedzeń komisji
  • 7kporzadki - porządki posiedzeń komisji
 • og_zam - Zamówienia publiczne
  • {rok} - dostępne dane od roku 2011 włącznie
 • om - Oświadczenia majątkowe
  • {rok} - dostępne dane od roku 2011 włącznie
 • ogl - Ogłoszenia
  • all - wszystkie
  • ustalenie_lokalizacji
  • decyzje_srodowiskowe
  • pozwolenia
  • informacja
  • nabor
  • nabor_wynik
 • zgr - Zgromadzenia
  • all
 • ui - Udzielenie informacji publicznej
  • all
 • zb - Zgłoszenie budowy
  • all
 • kon - Kontrole
  • all
 • in_rm - Interpelacje radnych 6 kadencji
  • all
 • in_rm_vii - Interpelacje radnych 7 kadencji
  • all
 • z - Zarządzenia Prezydenta
  • {rok} - dostępne dane od roku 2011 włącznie
 • kolejka - System kolejkowy
  • bom - Biuro Obsługi Mieszkańców
  • wk - Wydział Komunikacji